2. i 3. studenog 2020. održat će se online Sajam ruskih sveučilišta i fakulteta “Za znanjem u Rusiju”

Rossotrudničestvo pri Veleposlanstvu Ruske Federacije u Zagrebu organizira i poziva na Sajam ruskih sveučilišta i fakulteta “Za znanje u Rusiju” na kojem se zainteresirani profesori i studenti mogu upoznati sa studiranjem i programima u Rusiji.

U prilogu je poziv.

“Poštovane dame i gospodo!

Pozivamo vas 2. i 3. studenog na Sajam ruskih sveučilišta i fakultetaZa znanjem u Rusiju”.

2. i 3. studenog bit ćete u prilici  upoznati mogućnosti stručnog obrazovanja u Rusiji. Upoznat ćete se s nastavnim programima najaktualnijih smjerova: inženjerstvo, tehničke znanosti, matematičke i prirodne znanosti, humanističke znanosti, ekonomija, pedagogija i drugo. O uvjetima za upisivanje, studiju i studentskom životu ispričat će vam predstavnici vodećih ruskih visokih škola:  

  • Nacionalno istraživačko sveučilište (NIU) “Visoka škola ekonomije” (VŠE);
  • Rusko državno pedagoško sveučilište „A. I. Hercen“ 
  • Moskovsko državno pravno sveučilište „O. J. Kutafin“ (MGJuA)
  • Državno sveučilište energetike „V. I. Lenjin“, grad Ivanovo (IGEU) 
  • Nacionalno istraživačko tehničko sveučilište (IRNITU)
  • Arktičko državno sveučilište, grad Murmansk i mnogi drugi.

Na online sajam pozivaju se učenici, maturanti i njihovi roditelji, kao i profesori, studenti, predstavnici medija i svi koje zanima rusko visoko obrazovanje. 

Registracija: za sudjelovanje prijavite se na link https://edu-rus.com/events/khorvatija/.

Predavanja će se održati na ruskom jeziku s prijevodom na hrvatski i engleski jezik.”

Program sajma na ruskom i engleskom jeziku 

Dan ruske kulture prošao u Svetvinčentu u Istri, 19. rujna 2020. HAPRYAL je sudjelovao u programu.

“Dan ruske kulture” održan je 19. rujna 2020. u slikovitom istarskom gradu Svetvinčentu. Manifestaciju je po prvi puta organizirala Udruga ruske nacionalne manjine u Istarskoj županiji “Ruski dom”. U programu je sudjelovalo Hrvatsko društvo nastavnika ruskoga jezika i književnosti. Predsjednica HAPRYAL-a i voditeljica pulskog Instituta Puškin, dr. sc. Irena Mikulaco, pročitala je stihove S. A. Jesenjina ” Tko sa, što sam?” jer se 3. listopada obilježava 125. godišnjica od Jesenjinova rođenja, ukratko predstavila prijevod knjige na hrvatski jezik “871 dan” o opsadi Lenjingrada, koja je predstavljena 2019. godine u Moskvi, Sankt-Peterburgu, Pjatigorsku, Zagrebu i Puli jer se 2019. godine obilježavala 75. godišnjica od proboja opsade Lenjingrada. Zato je bilo prigodno da se spomene i knjigu jer je manifestacija bila posvećena 75. godišnjici od Velike Pobjede u Drugom svjetskom ratu i time je dan doprinos obilježavanju najznačajnijeg datuma ne samo za rusku već i za svjetsku povijest. Nakon toga је Irena Mikulaco pročitala stihove K. M. Simonova “Čekaj me”. Studentica Pulskog sveučilišta, Alisa Tešić, koja u Institutu Puškin uči ruski jezik pročitala je na ruskom jeziku Puškinove stihove “Unilaja pora! Оčej očarovan’je!”.

Manifestacija je održana pod pokroviteljstvom Moskovske vlade, Veleposlanstva Ruske Federacije u Hrvatskoj, Rossotrudničestva u Hrvatskoj, Grada Svetvinčenta, uz sudjelovanje Udruge ruskog govornog područja iz Međimurja «Kalinka», Asocijacije mladeži ruskih sunarodnjaka u Republici Hrvatskoj i ansambla Slavjanka, Hrvatskog društva nastavnika ruskoga jezika i književnosti i Centra ruskoga jezika i kulture “Institut Puškin” sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Manifestacija je održana na Glavnom trgu u Svetvinčentu uz brojne uzvanike iz područja kulture, medija, turizma i obrazovanja, nazočili su ministar-savjetnik pri Veleposlanstvu Ruske Federacije u Hrvatskoj, g. Vladimmir Prohorov te direktorica Rossotrudničestva u Hrvatskoj, gđa Natalija Jakimčuk i njezin suradnik Sergej Ždanovič. Pozdravnim riječima obratile su se predsjednica Udruge Tatjana Sokolova i dopredsjednica Ekaterina Čumak-Đunj i otvorile manifestaciju. Toplim riječima, izražavajući odrušeevljenje Hrvatskom i Istrom, na hrvatskome jeziku obratio se ministar-savjetnik pri Veleposlanstvu Ruske Federacije u Hrvatskoj, g. Vladimir Prohorov. Dobrodošlicu je u ime domaćina poželio načelnik općine Svetvinčenat, g. Dalibor Macan, koji je istaknuo da je manifestacija važan događaj za općinu i općenito za Istru. Moderatorica Dana ruske kulture bila je Svetlana Marinov.

Osim Instituta Puškin, u glazbeno-dramskom programu sudjelovali su ansambl “Slavjanka” iz Zagreba i “Kalinka” iz Čakovca, koji je proslavio svoje prvo desetljeće rada. Pjevali su poznate ruske i ruske narodne pjesme (Uraljskaja rjabinuška, Korobuška, Kaljinka, Oj li, da li kalinka, Podmoskovskie večera i dr.), bio je igrokaz sa žlicama, predstavljen je ruski nacionalni instrument balalajka, a mlada solistica Laura Čurin dirljivo je otpjevala pjesmu Dorogoj dlinoju. Svi sudionici dobili su zahvalnicu i cvijet.

Мероприятие «День русской культуры» было проведено 19 сентября 2020 г. в очаровательном истрийском городке Светвинченат.  Настоящее мероприятие первые организовало Общество русских соотечественников в Истрийской области «Русский дом». В мероприятии участвовалa Хорватская ассоциация преподавателей русского языка и литературы. Председатель ХАПРЯЛ и руководитель Центра “Институт Пушкина” Университета Пулы им. Юрая Добрилы, д-р фил. наук Ирена Микулацо, прочитала стихи С.А. Есенина «Кто я, что я?», потому что 3 октября празднуется 125-летие со дня рождения поэта. В другой части программы она коротко представила авторский перевод книги «871 день» о блокаде Ленинграда, которую представили до сих пор в 2019 и 2020 гг. в Москве, Санкт-Петербурге, Пятигорске, Загребе и Пуле, потому что в 2019 г. было 75-летие полного снятия блокады Ленинграда.

Мероприятие было приурочено к 75-летию Великой Победы во Второй мировой войне и таким образом мы отдали дань памяти подвигу героев, павших в Великой Отечественной войне. После этого, Ирена Микулацо прочитала стихотворение К. М. Симонова «Жди меня». Студентка Пульского университета Алиса Тешич, изучающая русский язык в Институте Пушкина, прочитала стихи А.С. Пушкина «Унылая пора! Очень очасрованье».

Мероприятие проходило при поддержке Правительства Города Москвы, Посольства Российской Федерации в Хорватии, Россотрудничества в Хорватии, города Светвинченат при участии в программе Ассоциации русскоязычных в регионе Меджимурье «Калинка», Ассоциации молодежи русских соотечественников в Республике Хорватия и ансамбля «Славянка», Хорватской ассоциации преподавателей русского языка и литературы и Центра русского языка и культуры “Институт Пушкина” Университета Пулы им. Юрая Добрилы.

Мероприятие прошло на главной площади в Светвинченате с многочисленными гостями из области культуры, СМИ, туризма и образования, в присутствии советника-посланника Посольства Российской Федерации, Владимира Прохорова, директора Россотрудничества в Хорватии, Натальи Якимчук и ее сотрудника Сергея Ждановича. На церемонии открытия Дня русской культуры, к публике обратились председатель  Общества «Русский дом», Татьяна Соколова и вице-председатель Екатерина Чумак-Джунь. Выражая свое восхищение Хорватией и Истрией, советник-посланник Посольства Российской Федерации в Хорватии г-н Владимир Прохоров обратился к аудитории с теплыми словами. Начальник муниципалитета города Светвинчената, Далибор Мацан, приветствовал гостей от имени хозяев, подчеркнув, что мероприятие является важным событием для муниципалитета и для Истрии в целом. Модератором Дня русской культуры была Светлана Маринова.

Помимо Института Пушкина, в музыкально-драматической программе участвовали ансамбль «Славянка» из Загреба и «Калинка» из Чаковца, отметивший первое десятилетие работы. Они исполнили известные русские и русские народные песни (Уральская Рябинушка, Коробушка, Калинка, Ой ли, да калинка, Подмосковские вечера и др.), был спектакль с ложками, представили русский национальный инструмент балалайку, юная солистка Лаура Чурина трогательно спела песню Дорогой длиною. Все участники получили благодарности и цветы.

HAPRYAL sudjeluje u Danu ruske kulture, 19. rujna 2020. u Svetvinčentu

 Pozivamo Vas na manifestaciju Dan ruske kulture, u subotu, 19. rujna 2020. u Gradu Svetvinčentu na Glavnom trgu, s početkom u 15 sati. Manifestaciju organizira Udruga ruske nacionalne manjine u Istarskoj županiji “Ruski dom”, uz podršku Moskovske vlade, Veleposlanstva Ruske Federacije u Hrvatskoj, Rossotrudničestva u Hrvatskoj, Grada Svetvinčenta, Istarske županije, Hrvatskoga društva nastavnika ruskoga jezika i književnosti (HAPRYAL) i Centra ruskoga jezika i kulture “Institut Puškin” s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. U glazbenom programu sudjeluju zborovi Kalinka i Slavjanka. Pjesme K. M. Simonova i S. A. Jesenjina interpretirat će predsjednica HAPRYAL-a i voditeljica Centra “Institut Puškin” Pula, dr. sc. Irena Mikulaco, a studentica Pulskog sveučilišta, Alisa Tešić, recitirat će A. S. Puškina. Manifestacijom se želi dati doprinos obilježavanju 75. godišnjice Velike pobjede u Drugom svjetskom ratu.

Odgoda međunarodne znanstvene konferencije “Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta” za 2021. godinu

Дорогие коллеги, участники конференции,

мы сообщаем, что Оргкомитет решил отложить проведение международной конференции «Кроатистика в славянском, общеевропейском и мировом контексте», в рамках которой проводим конференцию: «Русистика в славянском, общеевропейском и мировом контексте».

В связи с ожидаемой второй волной пандемии коронавируса, неизвестностью возможности путешествия и ради безопасности участников конференции, Оргкомитет конференции принял следующие решения:

– конференцию переносим на 21 год в очной форме (с возможностью заочного участия)

– новые даты конференции: 30 сентября – 2 октября 2021 года

– статьи в полном объёме принимаются до 20 декабря 2020 года. Статьи пересылаются по электронной почте по адресу конференции: symposiumru2020@gmail.com

– до 30 января 2021 года перешлём уведомление о принятии статьи к публикации. Примечание: после уведомления о принятии статьи к публикации, т.е. после рецензии, Оргкомитет работает над материалами конференции. Сборник планируем закончить к началу конференции.

– до 28 февраля 2021 года оплата Оргвзноса в размере 50,00 евро + НДС. Участники конференции получают папку участника конференции, сертификат об участии и сборник с международной рецензией. Счёт и информацию об оплате Оргвзноса участники получат после уведомления о принятии статьи.

Хорошего лета и всего наилучшего!

С уважением,

от имени Оргкомитета конференции,

Ирена Микулацо

доктор филологических наук

председатель Хорватской ассоциации преподавателей русского языка и литературы (ХАПРЯЛ) и руководитель Центра «Институт Пушкина» Пула

Общество русистов Болгарии организует конференцию «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА, КУЛЬТУРЫ И ИСТОРИИ», 2 – 3 октября 2020 г., г. София, Болгария

Организаторы конференции: ОБЩЕСТВО РУСИСТОВ БОЛГАРИИ при поддержке Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), Университета национальной и мировой экономики, Представительства РОССОТРУДНИЧЕСТВА в Болгарии, Болгарской национальной сети преподавателей русского языка и культуры, Федерации дружбы с народами России и СНГ

Время проведения: 2–4 октября 2020 г.

Место проведения: Университет национальной и мировой экономики, София, Болгария. Адрес: София, Студентски град „Христо Ботев“, бул. „8 декември“

Сроки:

Прием заявок и аннотаций: до 30 июня 2020 года по емейлу: bgrusisty@gmail.com

Подтверждение об участии: до 15 июля

Приглашение для оформления визы: до 30 июля

Срок отправления текста докладов: до 31 августа 2020 г. 

Первое письмо

Заявка

Онлайн-семинар Центра «Златоуст» для преподавателей русского языка как иностранного

Российский центр науки и культуры в Брюсселе и Центр «Златоуст» (Санкт-Петербург) организуют 8 июля 2020 г., 16.00 – 17.50 (CEST) = 17.00 – 18.50 (MSK), (среда) бесплатный онлайн-семинар Центра «Златоуст» для преподавателей русского языка как иностранного.

Для того чтобы принять участие, необходимо до начала семинара зарегистрироваться по ссылке – https://mirrki.ru/semzlatbel

После регистрации на вашу почту придет письмо с организационной информацией. Все возникающие вопросы – по электронному адресу: belgium@rs.gov.ru (Российский центр науки и культуры в Брюсселе)

Программа

Znaju se pobjednici Prve hrvatske olimpijade iz znanja ruskoga jezika

5. lipnja 2020., uoči Dana ruskoga jezika i Puškinova rođendana, provedena je Prva hrvatska Olimpijada iz znanja ruskog jezika. Organizatori I. Olimpijade iz znanja ruskog jezika u Hrvatskoj bili su Rossotrudničestvo u Hrvatskoj, Hrvatsko društvo nastavnika ruskoga jezika i književnosti i Centar „Institut Puškin“ Pula, Hrvatska.

Zbog okolnosti povezanih s koronavirusom olimpijada je održana u obliku video konferencije, pa je samim time bila i prva online olimpijada u Hrvatskoj. Sudionici iz Crne Gore, Hrvatske, Laosa, Litve, Livana i Tadžikistana natjecali su se u finalu te je na taj način olimpijada dobila i međunarodni karakter. Olimpijada je povedena  u dvije kategorije: za početno i napredno znanje iz ruskoga jezika.

Na natjecanje je pristiglo 46 prijava. Sudionici su imali zadatak pogledati ruski film „Boljšoj“ i napisati esej na jednu od triju tema: «Что значит балет для России», «Идти к своей мечте» i «Легенда русского балета».

U finale je ušlo 16 sudionika (od toga je bilo prisutno 14), učenika srednjih škola i studenata iz Crne Gore, Hrvatske, Laosa, Litve, Livana i Tadžikistana. Finalisti su u finalu razgovarali na različite teme i pokazali prekrasno znanje iz ruskoga jezika.

Olimpijada je provedena uz podršku Rossotrudničestva u Hrvatskoj. Poslije himne, finalistima su se obratile članice žirija: voditeljica Rossotrudničestva u Hrvatskoj, Natalija Jakimčuk; prof. dr. sc. Natalija Vidmarović, šefica katedre za ruski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i potpredsjednica HAPRYAL-a te dr. sc. Irena Mikulaco, predsjednica Hrvatskoga društva nastavnika ruskoga jezika i književnosti (HAPRYAL) i voditeljica Centra „Institut Puškin“ u Puli na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, koja je i moderirala Olimpijadu iz Pule.

Članovi žirija zahvalili su se sudionicima na sudjelovanju,  na tome što uče ruski jezik i ulažu puno truda i čestitali pobjednicima na uspjehu.

Voditeljica Rossotrudničestva  u Hrvatskoj, Natalija Jakimčuk, naglasila je da je „ovo povijesni događaj jer sudionici sudjeluju u Prvoj hrvatskoj Olimpijadi iz znanja ruskoga jezika i uz to međunarodnoj“. Prof. dr. sc. Natalija Vidmarović istaknula je da su „sudionici pokazali istančan osjećaj i ljubav prema svojoj zemlji iz koje dolaze i prema Rusiji i ruskome jeziku“. Dr. sc. Irena Mikulaco proučila je sudionicima neka „slijede svoje snove kao što je činila i balerina u filmu „Boljšoj“ i neka taj put ujedno bude i onaj pravi“. Članice žirija poželjele su finalistima puno uspjeha u daljnjem učenju ruskoga jezika i ruske kulture.

Voditeljica Rossotrudničestva  u Hrvatskoj, Natalija Jakimčuk, nagradila je pobjednike nagradama – svatko je dobio stipendiju za učenje ruskoga jezika na ruskom sveučilištu po vlastitom izboru. To mogu biti kratkoročni obrazovni programi, jezični tečajevi, ljetne ili zimske škole.

Fizičke nagrade (knjige) bit će poslane sudionicima iz Hrvatske, a svi sudionici dobili su potvrde o sudjelovanju, zavisno od razine znanja koju su pokazali.

Od srca čestitamo pobjednicima Prve hrvatske Olimpijade iz znanja ruskog jezika!

Pobjednici u kategoriji početnog znanja ruskoga jezika (razina A2):

prvo mjesto

Asilja Atraš (Livan)

Bojana Žižić (Crna Gora)

drugo mjesto

Lena Grujičić (Crna Gora)

Mohammad Zaiter (Livan)

treće mjesto

Maksimavičiūtė Kamilė  (Litva)

Karla Vladimir (Hrvatska)

Pobjednici u kategoriji naprednog znanja ruskoga jezika (B2):

prvo mjesto

Hamidov Sijovuš Halifaboboevič (Tadžikistan)

Filip Krnjaković (Hrvatska)

Irena Madžgalj (Crna Gora)

drugo mjesto

Ivan Šćepanović (Crna Gora)

Letizia Viškanić (Hrvatska)

treće mjesto

Matea Fumić (Hrvatska)

Slaven Martić (Hrvatska)

Tamulytė Viktorija (Litva)

Первая хорватская Oлимпиада по русскому языку как иностранному

Первая хорватская Олимпиада по русскому языку как иностранному имеет международный характер и проходит в двух категориях: для начального уровня владения русским языком и продвинутого. Финал Олимпиады состоится 5 июня 2020 г., накануне Дня русского языка, который в целом мире празднуется 6 июня.

К нам поступило 46 заявок. Участники на основании просмотренного фильма «Большой» писали эссе на одну из трёх тем: «Что значит балет для России», «Идти к своей мечте» и «Легенда русского балета».

В финал вошли 16 участников, учеников средних школ и  студентов университетов из Лаоса, Ливана, Литвы, Таджикистана, Черногории и Хорватии.

Благодарим всех за участие, учеников и студентов, а преподавателей за мотивацию!

В своих творческих эссе участники показали своё прекрасное знание русского языка и русской культуры. Авторы лучших творческих работ вошли в финал, который будет организован онлайн, а ссылки на видео конференцию будут посланы участникам по электронной почте.

Финал пройдет в онлайн-формате в двух группах:

– для начального уровня владения русским языком (А2) 5 июня, в 11 часов (Европейское время – CET)

– для продвинутого уровня владения русским языком (B1-B2) 5 июня, в 12 часов (Европейское время – CET).

Все участники получат сертификат об участии в Олимпиаде, а победители сертификат и призы.

Поздравляем финалистов Первой хорватской Олимпиады по русскому языку как иностранному!

Финалисты A2

Финалисты B1-B2

Организаторы I Олимпиады по русскому языку как иностранному в Хорватии:

Россотрудничество в Хорватии

Хорватская ассоциация преподавателей русского языка и литературы

Центр «Институт Пушкинa» Пула, Хорватия

Produljen je rok do 1. lipnja 2020. za prijavu na međunarodnu znanstvenu konferenciju u Puli

II. Međunarodna znanstvena konferencija “Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta” u povodu 25. godišnjice kroatistike u Puli. Konferencija je planirana od 1. do 3. listopada 2020. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. U okviru konferencije bit će organizirana rusistička sekcija “Rusistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta”. Jezici konferencije su svi slavenski jezici, engleski i talijanski jezik. Prijave su produžene do 1. lipnja, a cjeloviti radovi primaju se do 20. prosinca. U slučaju nemogućnosti organizacije konferencije uživo zbog pandemije, radovi će se tiskati u 2021. godini i biti prezentirani kada to bude moguće. Radovi će biti recenzirani i imat će međunarodnu recenziju i bit će objavljeni u zborniku znanstvenih radova. Sažetak od 150-300 riječi na jeziku izlaganja i na engleskome jeziku uz navođenje broja sekcije šalje se na adresu konferencije: symposiumru2020@gmail.com

Poziv na ruskome jeziku      Prijavnica