Novosti

Хорватский русист, академик Дубравка Ораич Толич прочитала несколько лекций в Российской академии наук и в МГУ им. Ломоносова.

Na poziv Ruske Akademije Nauka (RAN) akademkinja Dubravka Oraić Tolić boravila je u Moskvi od 29. veljače do 4. ožujka 2016. Sudjelovala je na Okruglome stolu «Suvremena hrvatska književnost očima Hrvata i Rusa» u organizaciji RAN-a. Okrugli stol organiziran je u povodu izlaska iz tiska prve povijesti hrvatske književnosti na ruskome jeziku profesorice Galine Ja. Il’ine: «Хорватская литература XX столетия», Москва: Индрик, 2015. Na Okruglome stolu održala je predavanje pod naslovom «Suvremeni hrvatski roman: Varijacije i inovacije». Osim sudjelovanja na Okruglome stolu održala je 3. ožujka predavanje na MGU za studente i profesore slavistike «Matoševa ideja nacije u doba globalizacije». Oba predavanja bila su lijepo posjećena i bit će objavljena u zborniku radova, odnosno u stručnome časopisu.

U razgovorima između otpravnice poslova gospođe Rine Eterović Gorete i gospođe Sandre Tvrtković te predstavnika Sveruske državne biblioteke inozemne literature upoznala se s projektom izdavanja serije hrvatskih romana i drugih oblika književnosti u kojemu bi troškovi tiska bili podijeljeni 50% za svaku stranu te o suradnji s Ministarstvom kulture u sufinanciranju prijevoda. Ideju i uvjete projekta izložit će na prvoj sjednici Razreda za književnost HAZU te će se založiti da se pokrene realizacija toga vrijednoga projekta.

 01 02

08.03.2016.


Конференция «Многоязычие и межкультурная коммуникация: Вызовы ХХI века». 16-23 июля 2016 г. Пула, Хорватия.

С 16 по 23 июля 2016 г. в г. Пула под покровительством МАПРЯЛ состоится конференция «Многоязычие и межкультурная коммуникация: Вызовы ХХI века». Срок подачи заявок, включающий публикацию докладов, закончен, однако можно подать заявку на участие в качестве докладчика (без публикации) или слушателя до 1 июня 2016 года.

Pula 2016

07.03.2016.


Приглашаем к публикации статей в научно-исследовательском журнале «Cross Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES)»

Časopis CC

07.03.2016.


Исследовательский Журнал Русского Языка и Литературы (ИАРЯЛ)

IARYAL

Novosti - 2

07.03.2016.