Poziv na panele u studenom i prosincu Kluba studenata rusistike Puškin (KSRUP) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Klub studenata rusistike Puškin osnovan je 6. lipnja 2022. godine na Dan ruskog jezika i obljetnicu rođenja A. S. Puškina. Osnovan je s ciljem obogaćivanja studija Ruskog jezika i književnosti, utjecanja na kvalitetu
akademskog iskustva studenata rusistike kao i međusobnog povezivanja studenata. Predsjednica Kluba studenata rusistike Puškin je Lucija Bažant.

KSRUP u studenom i prosincu organizira dva panela.

22. studenog 2022. panel će se održati u konferencijskoj dvorani knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u 17 h s temom Rusisti u obrazovanju. Panelisti su: doc. dr. sc. Branka Barčot, dr. sc. Anita Hrnjak, v. lekt.,  Sanja Vukina, prof., Ana Horvačić Debić, prof., Tatjana Radmilo, prof., Lidija Milković, asist. Moderatorica je: prof. dr. sc. Jasmina Vojvodić. Osim panelista sudjelovat će predstavnica Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, Marija Halić, dipl. pedagog, predstojnica područne službe Zagreb, koja će dati uvid o zapošljavanju filologa s posebnim osvrtom na rusiste.

Drugi panel bit će 2. prosinca 2022. u dvorani D4, s početkom u 17 h na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom Rusisti u prevoditeljstvu. Panelisti su: mr. sc. Ivo Alebić, Nikola Kušćer, mag. philol. russ., Paula Čivrak, mag. philol. russ., Sanja Drljača Magić, v. lekt. te dr. sc. Irena Mikulaco, predsjednica Hrvatskoga društva nastavnika ruskoga jezika i književnosti (HAPRYAL). Moderator je: Antonio Milovina, asist. 

E-mail kluba je: ksru.puskin@gmail.com

Adresa: Filozofski fakultet, Ulica I. Lučića 3, 10 000 Zagreb

Златоуст: Методические мероприятия «Организация курсового обучения русскому языку как иностранному за рубежом», 2022 г.

Программа предусматривала итоговое тестирование, сертификат участника и подарок – бесплатную подписку на электронное учебное пособие издательства «Златоуст». Рост квалификации преподавателя русского языка, совершенствование его профессионального мастерства – стратегически важная задача современности.
Квалифицированный преподаватель не только имеет высокий высокий статус и прочную социальную позицию. Он олицетворяет для своих учеников Россию, помогает создавать и укреплять в их сознании положительный образ нашей страны. Преподаватель-профессионал способен сформировать и поддержать интерес к изучению русского языка и русской культуры. Краткосрочные курсы русского языка за рубежом, в том числе курсы при представительствах Россотрудничества, в работе которых участвуют хорошо подготовленные преподаватели, становятся надёжным инструментом продвижения русского языка в мире, поддерживают привлекательный имидж российского образования и в конечном счёте содействуют экспорту российского образования, что является необходимым условием укрепления позиций русского языка в мире.

Пост-релиз

„Multidimensional Translation, from Science to the Arts“ – upravo objavljena knjiga o prevođenju

„Multidimensional Translation, from Science to the Arts“ – naziv je upravo objavljene knjige o prevođenju u kojoj je svoj doprinos dala dr. sc. Irena Mikulaco (predsjednica HAPRYAL-a) poglavljem o književnom prijevodu I. Bunjina, prvog ruskog nobelovaca za književnost. Urednice knjige su Lina Abraitienė i Žanna Daragane, a knjiga je izašla u Cambridgeu.

Iz predgovora knjizi izdvajamo: „This volume brings together diverse perspectives on issues connected with translation. Translation is a communication tool that offers a bridge to other cultures and mentalities in this time of rapid changes and different challenges. As a cultural activity, it can be approached from different standpoints, ranging from the scientific to the artistic. This book provides studies of the phenomenon from the perspectives of literary translation, interpreting, idiom translation, and translation method as a foreign language method. All contributors to the text work as professional translators, which makes their experience invaluable for fellow practitioners.

1. Međunarodna znanstvena konferencija “Jezik, prijevod i međukulturna komunikacija” uspješno je provedena u Puli, od 25. – 31. kolovoza 2022.

Od 24. kolovoza do 31. kolovoza Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli bio je domaćinom Prve međunarodne znanstvene konferencije „Jezik, prijevod i međukulturna komunikacija“. Ova konferencija organizirana je u okviru institucijskog projekta „Jezik prava i poslovna komunikacija“ (nositeljica projekta i predsjednica organizacijskog odbora konferencije je dr. sc. Irena Mikulaco) na kojem sudjeluju profesori iz Hrvatske, Poljske, Bugarske i Slovačke. Organizatori konferencije bili su katedra za strane jezike Filozofskog fakulteta u Puli uz podršku Hrvatskog društva nastavnika ruskoga jezika i književnosti, Baltijske međunarodne akademije iz Rige, iz Latvije i Sveučilišta sv. Ćirila i Metoda iz Trnave, Slovačke. Nakon dviju pandemijskih godina, organizatori su dobili priliku organizirati konferenciju uživo.

            Konferencija je okupila 70 prijavljenih sudionika, lingvista, slavista, prevoditelja, istraživača i studenata iz 18 zemalja te tri kontinenta (Australije, Europe i SAD-a). Konferenciju je pratilo uživo i online 100 sudionika. Službeni jezici konferencije bili su svi slavenski jezici i engleski jezik te je bila organizirana u hibridnom obliku. Ova konferencija ponudila je dvije plenarne sekcije na kojima je sudjelovalo sedam plenarnih izlagača Antonija Penčeva (Bugarska) – o jeziku struke i terminološkim problemima u prijevodu, Rafael Guzman Tirado (Španjolska) – o književnom prijevodu E. Volodazkina na španjolski jezik, Tatjana Grominova (Slovačka) – o međujezičnoj homonimiji s lingvodidaktičkog aspekta, Zoia Adamia (Gruzija) – o digitalnim tehnologijama u učenju stranih jezika, iz Hrvatske Natalija Vidmarović (Zagreb) – o kategoriji vremena u hagiografiji, Rafaela Božić (Zadar) – o novim izazovima i prijevodu, Irena Mikulaco (Pula) – o jezičnim promjenama u vrijeme korone, s osvrtom na nazivlje. Osim plenarnih izlaganja konferencija je bila podijeljena u deset sekcija s izlagačima. U okviru konferencije bio je organiziran okrugli stol „Izazovi globalizacije i utjecaji na učenje stranih jezika“ (moderatorice su bile Zhanna Daragane iz Latvije, Elena Maleeva iz Austrije i Irena Mikulaco iz Hrvatske) te radionica „Alternativne tehnologije u nastavi stranih jezika“ prof. dr. sc. Anatolija Berdičevskog iz Beča (Austrija). Sudionici konferencije imali su priliku upoznati se s izdavačkom produkcijom sudionika konferencije, urednici i autori predstavili su svoja izdanja, knjige, zbornike i udžbenike, nakon čega je uslijedila večer poezije.

            Osim radnog i znanstvenog dijela konferencije, sudionicima su organizatori omogućili i kulturni program kako bi se upoznali s ljepotama Istre jer su neki od sudionika prvi put posjetili Hrvatsku, Istru i Pulu. Za sudionike su organizatori konferencije organizirali razgled grada Pule, ekskurziju u Rovinj i degustaciju istarskih vina kod vinara Trapana te su posjetili Nacionalni park – Otočje Brijuni.

            Ova konferencija pružila je pregled o učenju stranih jezika i jezičnoj politici u pojedinoj zemlji te osvijetlila probleme s kojima se nastavnici stranih jezika suočavaju u novim geopolitičkim okolnostima. Konferencija je pružila priliku znanstvenicima da prikažu svoja najnovija lingvistička, traduktološka i književno-teorijska istraživanja te je okupila i priličan broj doktoranada iz raznih zemalja kojima je to bila idealna prilika da mogu predstaviti svoje teze i dobiju povratnu informaciju ili ideju u kojem smjeru ići dalje u pisanju disertacije. Osim toga, u radu konferencije sudjelovali su i prvostupnici, što je za njih bilo vrlo poticajno i ohrabrujuće da nastave svoje obrazovanje.

            Svaka obrazovna i znanstveno-istraživačka djelatnost moguća je samo na interdisciplinarnoj i interkulturnoj razini i predstavlja rezultat usustavljivanja postojeće građe i zatvaranja praznina u njoj. Osobitosti trenutne sociokulturne situacije stvara potrebu za novim istraživanjima, zajedničkim međunarodnim projektima, novim znanstvenim i stručnim forumima, konferencijama, seminarima i radionicama. Ova konferencija je prva u nizu i odlučeno je da će se sljedeća konferencija održati za dvije godine te da će postati tradicijski bijenalna. Konferencija je bila platformom za druženje, razmjenu znanja, iskustava te potaknula razvoj nove znanstvene suradnje znanstvenika i oplemenila već postojeću suradnju i organizaciju projekata koji će pomoći učvrstiti dugoročnu suradnju znanstvenika koje ujedinjuje zajednički interes.

Podršku konferenciji dali su Turistička zajednica Grada Pule i Arheološki muzej Istre te mediji (HRT- Radio Pula, TV Nova, Glas Istre, portali: giornal.hr, Radio Maestral i dr.). Stranica konferencije: https://ffpu.unipu.hr/ffpu/jpimk

Treća međunarodna Olimpijada iz znanja ruskog kao stranog jezika u Hrvatskoj zainteresirala je sudionike s četiri kontinenta (Europe, Afrike, Azije i Južne Amerike)

III международная олимпиада по русскому языку как иностранному, состоявшаяся в Хорватии, привлекла участников четырех континентов и стала важнейшим событием в продвижении русского языка и культуры

10 июня 2022 г. состоялся финал «Третьей международной олимпиады по русскому языку как иностранному в Хорватии». Олимпиада проходила по случаю празднования Дня русского языка – Дня рождения А. С. Пушкина. Организатором III Олимпиады по русскому языку в Хорватии стала Хорватская ассоциация преподавателей русского языка и литературы. Это единственная олимпиада по русскому языку в Хорватии, она проводится уже третий год подряд и в этом году также прошла в режиме видеоконференции на платформе ZOOM.

Как и все предыдущие, настоящая олимпиада была международной. География участников расширилась по сравнению с прошлым годом и охватила четыре континента – Европу, Африку, Азию и Южную Америку. Участники олимпиады были из 19 стран, в том числе из Абхазии, Армении, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Вьетнама, Лаосской Народно-Демократической Республики, Мадагаскара, Мексики, Монголии, Нигерии, Перу, Сербии, Словакии, Таджикистана, Узбекистана, Хорватии, Черногории и Южной Осетии.

Участники были поделены на три категории – начального, среднего и продвинутого уровня знания русского языка; большинство участников было среднего и продвинутого уровней.

Всего организаторам поступило 43 заявки от 33 студентов и 10 школьников старших классов.

Финалисты представили устное изложение на одну из трёх предложенных тем и ответили на вопросы. Они также участвовали в творческом конкурсе чтецов, а кадеты из Лаоса даже исполнили песню.

К участникам олимпиады от имени  жюри с приветственными словами обратились преподаватель кафедры русского языка Философского факультета Загребского университета, заместитель председателя ХАПРЯЛ, доктор филологических наук, профессор Наталия Видмарович и председатель ХАПРЯЛ, инициатор и модератор Олимпиады, заведующая кафедрой иностранных языков Философского факультета Университета Пулы им. Юрая Добрилы, доктор филологических наук Ирена Микулацо.

Они поблагодарили участников за проявленный интерес к русскому языку и культуре. Профессор Наталия Видмарович особо отметила, что все участники продемонстрировали прекрасные знания русского языка, как определяющего фактора формирования национальной идентичности, и русской культуры – в них воплощено историческое и духовное наследие. Доктор филологических наук Ирена Микулацо поблагодарила присутствующих за участие в хорватской олимпиаде и пожелала им больших успехов в дальнейшем изучении русского языка и русской культуры.

После проведения олимпиады всем участникам были вручены дипломы об участии в олимпиаде с указанием уровня владения русским языком, а преподаватели получили благодарность.

Хорватские участники показали высокий уровень знания русского языка и мотивированности, дети билингви Гран-При, а студенты Философского факультета Университета Пулы им. Юрая Добрилы заняли одно первое место и два вторых места в разных категориях.

От всей души поздравляем победителей Третьей Олимпиады по русскому языку как иностранному в Хорватии!

Победители в категории Базовый уровень владения русским языком (А1-А2):

первое место

Фелицитас Бахер(Австрия)/Felicitas Bacher (Austrija)

Кеоудом Бунтхавонг (Лаосская Народно-Демократическая Республика/Laos)

Сонхтави Волачитвонгса (Лаосская Народно-Демократическая Республика/Laos)

Рабемананцуа Лантувалисуа Клэри Ндзатуантенайна (Мадагаскар/Madagaskar)

второе место

Питор Кеотхуммалад (Лаосская Народно-Демократическая Республика/Laos)

Тем Детпхачан (Лаосская Народно-Демократическая Республика/Laos)

Энебели Иджеома Александра (Нигерия/Nigerija)

Ли Чжи (Китай/Kin)

третье место

Той Тхеппани (Лаосская Народно-Демократическая Республикаa/Laos)

Чонсан Сайсангтхонг (Лаосская Народно-Демократическая Республика/Laos)

Ла Вилайтхонг (Лаосская Народно-Демократическая Республика/Laos)

Кортез Сальседо Карлос Адриан (Перу/Peru)

Ортис Флорес Дэнисс (Мексика/Meksiko)

Победители в категории Средний уровень владения русским языком (Б1-Б2):

первое место

Николина Милич (Черногория)/ Nikolina Milić (Crna Gora)

Генриэта Колникова (Словакия)/ Henrieta Kolníková (Slovačka)

Искандаров Сирожиддин (Таджикистан/Tadžikistan)

Вита Ровис (Хорватия)/ Vita Rovis (Hrvatska)

второе место

Николина Дамянович (Черногория)/ Nikolina Damjanović (Crna Gor)

Снежана Вуйисич (Черногория)/ Snežana Vujisić (Crna Gora)

Тамара Барич (Хорватия)/Tamara Barić (Hrvatska)

Ивор Явор-Коренич (Хорватия)/Ivor Javor-Korjenić (Hrvatska)

Ануа Константин Русланович (Абхазия/Abhazija)

Ганболд Тунгалагтамир (Монголия/Mongolija)

Победители в категории Продвинутый уровень владения русским языком (С1):

первое место

Ардзинба Нарсоу (Абхазия/Abhazija)

Аршба Анри (Абхазия/Abhazija)

ГРАН-ПРИ ЗА ПРЕКРАСНОЕ ВЛАДЕНИЕ РУССКИМ ЯЗЫКОМ

Буряков Исмаил Тимурович (Узбекистан/Uzbekistan)

ГРАН-ПРИ ДЕТЯМ БИЛИНГВАМ (Хорватия/Hrvatska)

Лаура Чурин/Laura Čurin

Таиса Хелена Томашич/Taisa Helena Tomašić

Андрей Кос/Andrej Kos

Treća međunarodna Olimpijada iz znanja ruskog kao stranog jezika u Hrvatskoj zainteresirala je sudionike s četiri kontinenta (Europe, Afrike, Azije i Južne Amerike)

10. lipnja 2022. organizirana je „Treća međunarodna Olimpijada iz znanja ruskog kao stranog jezika u Hrvatskoj“. Olimpijada је organizirana u povodu obilježavanja Dana ruskoga jezika i Puškinova rođendana (6. lipnja).

Organizator III. Olimpijade iz znanja ruskog jezika u Hrvatskoj bilo је Hrvatsko društvo nastavnika ruskoga jezika i književnosti. Ovo je jedina Olimpijada iz ruskoga jezika koja se organizira u Hrvatskoj, već treću godinu zaredom i bila je u obliku video konferencije na platformi ZOOM. Kao i do sada, Olimpijada je bila međunarodna. Geografija sudionika se proširila u odnosu na 2020. i 2021. godinu i to na četiri kontinenta (Europu, Afriku, Aziju i Južnu Ameriku). Sudionici Olimpijade bili su iz čak 19 zemalja: Abhazije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Južne Osetije, Kine, Kirgistana, Laoske Narodne Demokratske Republike, Madagaskara, Meksika, Mongolije, Nigerije, Perua, Slovačke, Srbije, Tadžikistana, Uzbekistana, Vijetnama.

Olimpijada je povedena u tri kategorije i šest grupa: za početni, srednji i napredni stupanj znanja iz ruskoga jezika, a najviše sudionika bilo je sa srednjim i naprednim znanjem ruskoga jezika.

Na natjecanje se prijavilo 43 sudionika, od toga 33 studenta i 10 učenika srednjih škola. Sudionici su u finalu usmeno prezentirali jednu od triju zadanih tema, odgovarali na potpitanja i sudjelovali su u recitatorskom natjecanju na kojem su interpretirali pjesme, a kadeti iz Laosa su čak i otpjevali pjesmu prema Puškinovim stihovima. Sudionici su pokazali prekrasno znanje iz ruskoga jezika i motivaciju za daljnje učenje ruskoga jezika.

Olimpijadu je otvorila inicijatorica olimpijade i predsjednica Hrvatskoga društva nastavnika ruskoga jezika i književnosti dr. sc. Irena Mikulaco, a sudionicima se prigodno obratila prof. dr. sc. Natalija Vidmarović, katedre za ruski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i potpredsjednica HAPRYAL-a.

U obraćanju sudionicima članice žirija su se zahvalile sudionicima na pokazanom interesu za učenje ruskoga jezika i kulture. Prof. dr. sc. Natalija Vidmarović je naglasila da su svi sudionici pokazali prekrasno znanje ruskoga jezika i kulture, koja je nositelj povijesnog, materijalnog i duhovnog naslijeđa, odrednica je nacionalnog identiteta i povezuje s vrijednostima drugih i različitih kultura. Dr. sc. Irena Mikulaco zahvalila je sudionicima na sudjelovanju i poželjela im puno uspjeha u daljnjem učenju ruskoga jezika, a nastavnicima na motivaciji svojih učenika za učenje ruskoga jezika. Poslije olimpijade svi sudionici dobili su diplome o sudjelovanju u kojima je ukazana razina znanja i osvojeno mjesto, a nastavnicima su podijeljene zahvalnice.

Hrvatski sudionici pokazali su odlično znanje iz ruskoga jezika. Učenici bilingvi osvojili su Grand-Prix, a studenti Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli osvojili su jedno prvo mjesto i dva druga mjesta.

Od srca čestitamo pobjednicima Treće međunarodne Olimpijade iz ruskog jezika u Hrvatskoj!

Poziv na III. Međunarodnu olimpijadu iz ruskoga jezika u Hrvatskoj

Hrvatsko društvo nastavnika ruskoga jezika i književnosti

Pozivaju učenike i studente na

III. Međunarodnu olimpijadu iz ruskoga jezika u Hrvatskoj

CILJEVI OLIMPIJADE

Cilj Olimpijade je popularizacija ruskoga jezika među učenicima i studentima koji uče ruski kao strani jezik i produbljivanjе znanja iz ruskoga jezika i kulture. Sudjelovanje u Olimpijadi predstavlja dodatnu motivaciju u daljnjem aktivnom učenju ruskoga jezika u komunikacijske svrhe.

REGISTRACIJA

Prijavnica

Prijave za sudjelovanje primaju se do 1. lipnja 2022. godine na e-adresu: olimpruhr@gmail.com

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA OLIMPIJADE

Olimpijada će se održati online, 10. lipnja 2022. na ZOOM platformi.

Svi sudionici Olimpijade dobit će e-potvrdu o sudjelovanju.

Sudjelovanje na Olimpijadi je besplatno.

Zadatci za sudjelovanje na Olimpijadi

Sudionici mogu odabrati jednu od tema i na natjecanju usmeno govoriti na temu:

 1. Moj najbolji prijatelj ili moja najbolja prijateljica
 2. Moja najdraža knjiga ili moj najdraži film
 3. Moj najbolji dan u životu.
 • Kao dodatni zadatak na Olimpijadi bit će organizirano Recitatorsko natjecanje.

Pravila nastupa na natjecanju:

1.        reći ime i prezime pjesnika, naziv pjesme

2.        izražajno izrecitirati pjesmu na ruskom jeziku.

Хорватская ассоциация преподавателей русского языка и литературы

Приглашает школьников и студентов к участию в

Третьей международной Олимпиаде по русскому языку как иностранному в Хорватии

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Олимпиада по русскому языку среди учеников и студентов проводится с целью формирования и укрепления интереса учащихся к углубленному изучению русского языка и русской культуры. Участие в Олимпиаде является мотивацией активного изучения русского языка для целей общения.

РЕГИСТРАЦИЯ

Заявка

Заявки принимаются до 1 июня 2022 года по электронной почте: olimpruhr@gmail.com

ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ

Олимпиада состоится онлайн, 10 июня 2022 года на платформе ZOOM.

По итогам Олимпиады будут разосланы в электронном виде сертификаты участников.

Участие в Олимпиаде бесплатное.

Задания для участия в Олимпиаде

Участники могут выбрать одну из тем и на конкурсе устно рассказать на тему:

 1. Мой лучший друг или моя лучшая подруга
 2. Моя любимая книга или мой любимый фильм
 3. Мой лучший день в жизни.

Дополнительные требования. В рамках Олимпиады будет организован Творческий конкурс чтецов.

Порядок выступления на конкурсе:

1.        назвать фамилию, имя, отчество поэта, название стихотворения,

2.        прочитать выразительно это стихотворение на русском языке.

Poziv na međunarodni znanstveni skup “Jezik, prijevod i međukulturna komunikacija”, Pula, 25. – 31. kolovoza 2022.

Mjesto održavanja konferencije: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Hrvatska. Konferencija se planira uživo (prema potrebi i u hibridnom obliku).

Vrijeme održavanja konferencije: 25. kolovoza (dolazak), 26. kolovoza otvaranje konferencije, 27. – 28. kulturni program, 29. – 30. kolovoza rad u sekcijama, svečana večera, zatvaranje konferencije, 31. kolovoza odlazaka sudionika.

Organizatori konferencije: Katedra za strane jezike Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Uz podršku: Hrvatskoga društva nastavnika ruskoga jezika i književnosti i Sveučilišta sv. Ćirila i Metoda iz Trnave, Slovačka.

Adresa konferencije (kontakt): symposiumpula22@gmail.com

Teme konferencije:

 1. Terminologija i jezik struke.
 2. Problemi interakcije jezika u procesu obrazovanja, komunikacije, profesionalnog djelovanja.
 3. Prijevod i međukulturna komunikacija.
 4. Suvremeni slavenski jezici.
 5. Jezična slika svijeta u slavenskom kontekstu.
 6. Poetika književnog djela.
 7. Književna tradicija u okviru slavenske književnosti.
 8. Metodika nastave stranih jezika u digitalnom prostoru.

Cilj konferencije je predstaviti teorijska i primijenjena istraživanja iz područja slavistike, kao i okupiti znanstvenike čiji znanstveni interes pokriva jednu od predloženih tema. Uključeni su slavisti, lingvisti, terminolozi, književni kritičari i prevoditelji. U okviru konferencije planirano je održavanje prezentacija knjiga i časopisa, radionica, kreativne večeri i kulturni program.

Jezici konferencije: svi slavenski jezici i engleski jezik.

Oblici sudjelovanja: uživo i na daljinu.

Ispunjenu prijavu poslati na adresu Organizacijskog odbora konferencije: symposiumpula22@gmail.com do 1. lipnja 2022.

Važni datumi:

1. Do 1. lipnja 2022. zaprimanje prijava

2. Do 20. lipnja 2022. godine uplata kotizacije

3. Objava programa konferencije srpanj-kolovoz

5. Prihvaćanje cjelovitih radova do 30. rujna 2022.

6. Recenzija jesen/zima 2022. i objava zbornika/kolektivne monografije u 2023.

Produljene su prijave do 16. siječnja za sudjelovanje u radu konferencije «Лингвистика дистанцирования: человек и его язык в гуманитарной ретроспективе», 1. – 2. veljače 2022.

Уважаемые коллеги!

Мы продлеваем регистрацию на II Международную научно-практическую конференцию  «Лингвистика дистанцирования: человек и его язык  в гуманитарной ретроспективе», которую проводит Департамент иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ, Филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Центр «Институт Пушкина» Университета им. Ю. Добрилы в Пуле (Хорватия).
Конференция состоится 1-2 февраля 2022 г. в смешанном формате. 
Рабочие языки конференции: английский и русский. 
Возможные формы участия в работе Конференции: 

• выступление с докладом;

 • выступление с докладом и публикация материала; 

• участие в работе конференции без доклада и без публикации статьи. 
Для регистрации заполните анкету по ссылке  https://forms.gle/3RngHonimvCCCABe8 с докладом 16 января 2022 года, без доклада до 23 января 2022 года.

По результатам работы Конференции возможны следующие варианты публикации:

1. Публикация в специальном выпуске журнала перечня ВАК. Публикация платная (стоимость будет уточнена позже).

2. Публикация в томе I коллективной монографии «ПАНДЕМИЯ-22: преподавание, анализ, дискурс в естественном многообразии иностранных языков». Публикация бесплатная. Для участия в монографии, заполните анкету: https://forms.gle/v7QegxGPfRJkmoxu8

Статьи, оформленные с нарушением правил, не рассматриваются.

Статьи направляются в Оргкомитет по следующему адресу: linguistics.conf@fa.ru

Важные даты:

Приём заявок для участия в конференции – до 16 (23) января 2021 г.

Прием статей осуществляется до 31 января 2021 г.

Intervju s predsjednicom Hrvatskog društva nastavnika ruskoga jezika i književnosti, dr. sc. Irenom Mikulaco za radijsku emisiju Sankt-Peterburškog sveučilišta – “Поговорим про РКИ”

9. siječnja 2022. za radio emisiju “Поговорим про РКИ” (Razgovaramo o ruskom kao stranom jeziku) Sankt-Peterburškog sveučilišta dala je intervju dr. sc. Irena Mikulaco, voditeljica Centra ruskoga jezika i kulture “Institut Puškin”, šefica katedre za strane jezike Filozofskog fakulteta i predsjednica Hrvatskoga društva nastavnika ruskoga jezika i književnosti. Razgovor je vodila Daria Kolesova. Autori emisije su  profesori katedre za ruski kao strani jezik i metodike nastave ruskoga jezika sa Sankt-Peterburškog sveučilišta. Projekt je djelomično pokriven iz sredstava Fonda “Russkij mir”. Ovo je prvi intervju u emisiji sa stranim profesorom ruskog kao stranog jezika. Razgovor

Поговорим про РКИ за пределами России

Кто, где, как и почему изучает русский язык как иностранный в Хорватии?

Как эффективно мотивировать студентов начинать и продолжать изучать русский язык?

Ответы на эти вопросы дает Ирена Микулацо – доктор филологических наук, руководитель Центра русского языка и культуры «Институт Пушкина» в Пуле, заведующая кафедрой иностранных языков философского факультета Университета Пулы им. Ю. Добрилы, председатель Хорватской ассоциации преподавателей русского языка и литературы.

В конце подкаста вас ждет сюрприз!

Слушать можно на всех платформах:
Apple Podcasts
Google Podcasts
Spotify
Castbox
YouTube
Яндекс Музыка

#подкаст

https://t.me/prorki/95