Poziv na konferenciju „Europski intelektualci na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće“, Pula, 2019.

Drage kolegice i kolege,

pozivamo vas na međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju

„Europski intelektualci na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće“

Konferencija će trajati od 3. do 7. lipnja 2019. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (Hrvatska).

Tema konferencije: uloga, doprinos i društveni angažman europskih intelektualaca od sredine 19. stoljeća do 1917. na kulturnom, umjetničkom, povijesnom, političkom, jezičnom, književnom, prevoditeljskom, ekonomskom, pravnom, ideološkom i filozofskom planu, u trenutku velikih društvenih promjena, izmjena paradigmi i srazova identiteta.

Važni datumi:

1. rujna 2018. Rok za prijavu i slanje sažetka (150-300 riječi).

15. rujna 2018. Potvrda o primitku sažetka

31. prosinca 2018. Rok za slanje cjelovitih radova (do 36 000 slovnih mjesta s bjelinama). Nakon obavijesti o primljenom sažetku, dobit ćete upute o pisanju rada.

Poziv na konferenciju_euint19.20 i Prijavnica_euint19.20.