NOVOSTI! Pozivi na konferencije u 2021. godini

  1. НОВОСИБИРСК. IV Международная научно-практическая конференция «Восток – Запад: теоретические и прикладные аспекты преподавания европейских и восточных языков». Прием заявок до 20 февраля. http://hapryal.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2021/02/Инф_письмо_Восток-Запад_СГУПС_2021_21.01.2021-1.pdf
  2. ZAGREB. Rok za prijavu sažetaka za 5. međunarodnu konferenciju Suvremeni izazovi u poučavanju jezika struke 15.3.2021., a rok za obavijest o prihvaćanju sažetka je 1.4.2021. Obrazac za prijavu sažetka i sve ostale informacije nalaze se na našoj mrežnoj stranici http://unjsvu.hr/hr/konferencija-2021/
  3. RIGA. XXIV Международная научная конференция «Русистика и современность», организуемую под эгидой МАПРЯЛ. conference@bsa.edu.lv до 1 августа прием заявок и статей http://hapryal.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2021/02/Инф_письмо_Восток-Запад_СГУПС_2021_21.01.2021-1.pdf